Rekonstrukce tréninkového hřiště

Město Uherské Hradiště za finanční pomoci Zlínského kraje zrekonstruovalo tréninkové hřiště při Městském sportovně - rekreačním areálu.

Logo Zlínský kraj

Fotbalový stadion v Uherském Hradišti patří mezi nejnavštěvovanější v Česku. Byl otevřen v roce 2003 a aby byl stále na patřičné úrovni a splňoval přísné normy pro pravidelná pořádání utkání, je třeba jej neustále modernizovat, a to včetně svého zázemí.  

 

Jako nezbytná se ukázala rekonstrukce umělého  povrchu tréninkového  hřiště, které je hojně využíváno mimo jiné fotbalovou akademií, která patří mezi nejlepší v naší zemi.

 

Stavební práce spočívaly v rekonstrukci umělého povrchu a doplnění stávajícího oplocení v západním rohu hřiště. V rámci akce nejprve došlo k nezbytným úpravám  spádového profilu, doplnění vyrovnávací vrstvy a zhutnění na požadovanou úroveň. Dále bylo provedeno nové elektrické napájení mezi stávajícími stožáry umělého osvětlení a teprve poté mohla být na upravený povrch provedena pokládka nového umělého trávníku III. generace (výška vlákna 40 mm, 100% polyethylen) s kombinovaným tzv. SBR gumigranulátovým a křemičitým vsypem.

 

Celkový rozměr hřiště zůstal zachován 74,0 x 46,0 m. Oplocení je tvořeno ocelovými pozinkovanými sloupy s povrchovou úpravou polyuretanovým nástřikem se záchytnými sítěmi o výšce 8 m. 

 

Akce proběhla v termínu od 13.06.2016 do 02.09.2016. Zhotovitem se stala společnost SPORTECH CZ S.E. z Prahy. Rozpočet dosáhl výše 5,3 mil. Kč vč. DPH, Zlínský kraj podpořil akci částkou 2,0 mil. Kč.

Hřiště 1

Hřiště 2