Rekonstrukce ulice Šromova - oznámení občanům

20180313_115821.jpg Oznámení je určeno vlastníkům a uživatelům nemovitostí v ulici Šromova a v přilehlé zástavbě, dotčeným stavbou při komplexní rekonstrukci ulice Šromova.

Vážení občané,

V období od 3. 4. 2018 do 16. 7. 2018 bude v ul. Šromova probíhat realizace stavebních prací, které budou spočívat v kompletní rekonstrukci stávající komunikace, sloužící pro pěší a pro dopravní obsluhu (příjezd k nemovitostem). Zhotovitelem stavby bude firma SVS – CORRECT, spol. s r.o.. Součástí stavby budou i nové rozvody veřejného osvětlení, instalace osvětlovacích těles a trubkování pro metropolitní datovou síť.

Během provádění stavby vznikne souběh realizace stavby se zásobováním a s přístupem k nemovitostem.  Ulice Šromova bude uzavřena pro dopravu, s omezeným pohybem chodců v celé své délce. Přístup vlastníků a provozovatelů nemovitostí bude umožněn koridorem pro pěší o šířce 1,5 m. Situování koridoru bude přizpůsobeno postupu stavby. Případné zásobování v ul. Šromova bude řešeno dle pokynů stavbyvedoucího a bude přizpůsobeno postupu stavebních prací.

Žádáme vás tímto o strpení nezbytných omezení, která v souvislosti s touto akcí vzniknou.

Bližší informace Vám budou poskytnuty před zahájením stavby.

Kontakty na odpovědnou osobu