Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Větrná

IMG_20170728_084147.jpg Nového veřejného osvětlení se dočká ulice Větrná v Uherském Hradišti. Dostatečné světlo zajistí celé ulici celkem 42 sloupů s LED osvětlením, které nejen šetří více než 50% nákladů z hlediska spotřeby energie, ale má také delší životnost.

Město Uherské Hradiště se postupně snaží investovat peníze do rekonstrukce zastarávajícího veřejného osvětlení. Ta nespočívá jen ve výměnách starých svítidel, ale i stavění nových sloupů a výměně vedení.

Při probíhající akci, která se týká úseku od křižovatky ulic Školní a Větrná až po křížení ulic Větrná a Solná cesta, jde o kompletní výměnu všech kabelů veřejného osvětlení, sloupů  i osvětlovacích těles. Stávající sloupy budou demontovány, některé z nich budou posunuty na jiná stanoviště.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Větrná si vyžádá náklady 4,1 milionu korun a město ji hradí ze svého rozpočtu. Veškeré práce by měly být dokončeny do 25. září.   

V úseku prováděných prací dochází k částečnému omezení dopravy, proto prosíme řidiče, aby sledovali provizorní dopravní značení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz