Rekonstrukce věznice se opět přiblížila, probíhá architektonická soutěž

IMG_8061.JPG Plánovaná rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti se v uplynulých měsících výrazně posunula a nabrala jasnější kontury. Zejména pokud jde o vypsání architektonicko-urbanistické projektové soutěže, kterou vyhlásil v průběhu srpna správce komplexu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Návrhy do architektonické soutěže na rekonstrukci areálu bývalé věznice je možné podávat do 4. listopadu 2022. Výsledky soutěže ukážou komplexní návrhy architektů na stavební obnovu tohoto památkově chráněného areálu v městské památkové zóně Uherského Hradiště.

Využití prostor komplexu budov, které jsou v majetku státu, bylo již dříve stanoveno pro účely umístění státních institucí – okresního soudu, okresního státního zastupitelství a probační a mediační služby, a dále pro zřízení muzea/památníku totalitních režimů. Půjde o jedinečnou instituci pro prezentaci expozic, které budou zobrazovat doby obou totalit, osudy perzekvovaných osob, metody nositelů zla i jejich vliv na příslušný region. Předpokládá se, že význam muzea výrazně překročí nejen hranice regionu, ale i České republiky, neboť v širším dopadu se dotýká historických událostí podstatné části střední Evropy. Důraz bude přitom kladen na zachování autenticity prostor věznice s návazností na období 50. let 20. století při zachování identity komplexu jako celku - i s vazbou na původní areál z konce 19. století.

"Záchraně této kulturní památky věnujeme maximální pozornost a děláme vše pro to, abychom jí vdechli nový život a současně veškeré práce s ohledem na její historický význam co nejvíce urychlili. Architektonická soutěž je nejtransparentnější způsob, který umožní posouzení více různých variant řešení a výběr nejlepší z nich odbornou porotou složenou z významných českých i zahraničních architektů," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Pro Uherské Hradiště je budoucnost komplexu bývalé věznice jednoznačnou prioritou. "Jsem velmi rád, že členem odborné poroty, která bude návrhy zaslané do architektonické soutěže vyhodnocovat, je i zástupce našeho města, konkrétně pan architekt Aleš Holý. Věřím, že budoucí podoba areálu bývalé věznice bude nejen důstojnou připomínkou jeho nechvalně proslulé minulosti, ale zároveň bude respektovat architektonické hodnoty městské památkové zóny," řekl Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště. Zahájení samotné rekonstrukce plánuje stát na rok 2025, obnovený areál by se měl otevřít v roce 2028.

Věznice je však také v centru pozornosti osobností, které mohou přispět ke zdárné rekonstrukci tohoto budoucího „areálu spravedlnosti“. Po letošní návštěvě premiéra Petra Fialy, ministra kultury Martina Baxy či ministryně obrany Jany Černochové do věznice na pozvání starosty Blahy během léta zavítal také třeba ministr financí Zbyněk Stanjura nebo místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček. Záchrana věznice má však mnoho podporovatelů i u veřejně známých osobností. Jednou z nich je třeba herec Ondřej Vetchý, který návštěvu bývalé věznice nevynechal ani co by host letošní Letní filmové školy. 

Vedle přípravy samotné rekonstrukce kontinuálně probíhá také sběr pamětí, fotografií a dokumentů v souvislosti s věznicí. Veškerý sesbíraný materiál poslouží vznikajícímu muzeu/památníku. Máte-li fotografie či dokumenty, můžete se ozvat na info@veznicehradiste_cz.

Více informací o architektonické soutěži naleznete ve věstníku veřejných zakázek zde.

Více informací o bývalé věznici v Uherském Hradišti najdete zde.  

Vetchy_Ondrej_veznice_UH_Marek_Malusek_5MM4906.jpg

IMG_7655.JPG

IMG_4680.JPG

IMG_8086.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz