Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO

IMG_3153.JPG Rada města dne 5. února 2018 projednala a schválila výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO“.

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnitřních prostor ZŠ. Jedná se o modernizaci stávajícího hygienického zařízení vč. úpravy dispozic. Uskuteční se stavební úpravy vedoucí ke zlepšení celkového vnitřního prostředí, zabezpečení bezbariérovosti školy, zřízení výtahu vč. nové výtahové šachty. Bude provedena výměna a modernizace stávajících dosloužených rozvodů zdravotechniky, elektro, topení a slaboproudých rozvodů, strukturované sítě , zabezpečení objektu. Součástí výměny instalací  je dále zajištění konektivity školy v souladu s předepsanými standardy.

Realizace projektu je rozdělena do dvou částí : I. etapa by se měla uskutečnit od 04. 6.2018 do 24. 8.2018, II. a III. etapa: od 24. 6.2019 do 30. 8. 2019

Výsledek zadávacího řízení na stavební práce "Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO": vybraný účastník: 3V & H, s.r.o. Uherský Brod, s nabídkovou cenou 47 794 998,79 Kč s DPH (cena je za všechny 3 etapy , tedy s přesahem do roku 2019).

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz