Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO

IMG_3153.JPG V nejstarší uherskohradišťské základní škole, ZŠ UNESCO, skončil v září 3 měsíce trvající stavební ruch a žáci i kantoři si oddechli. V budově školy je čeká vylepšené vnitřní prostředí, zejména co se týká hygienického zázemí. Město zde dokončilo závěrečné dvě etapy rekonstrukce vnitřních prostor za takřka 29 milionů korun. Všechny tři etapy rekonstrukce si však vyžádaly částku mnohem vyšší – celkem 65,4 milionu korun.

 

Interiéry školy doznaly zásadních změn už vloni, kdy celá rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor vypukla.   Dnes má budova školy sto šest let a tak není divu, že řada věcí byla opravena naposledy před desítkami let.  O modernizaci si doslova říkala zejména hygienická zařízení (což zahrnovalo i dispoziční změny), vyměnit chtěly také veškeré dosloužené rozvody zdravotechniky a elektro rozvody. „Jednalo se o zlepšení celkového vnitřního prostředí budovy,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha. Realizace celého projektu byla rozdělena do dvou částí. „V první, loňské etapě, byly vyměněny páteřní rozvody instalací, došlo na úpravy hygienických zařízení v pravé a centrální části a byl zajištěn bezbariérový přístup. Letos jsme řešili levou část a zázemí tělocvičny. Součástí letošních prací byly rovněž úpravy dle požárně bezpečnostního řešení stavby,“ informoval starosta Blaha.  Náklady hradilo město z vlastních zdrojů. Na část loňských prací město využilo dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6,7mil.

IMG_2875.JPG

Před začátkem celé rekonstrukce byly havárie doslova na spadnutí. „Ještě vloni se škola potýkala s výpadky elektrické energie a došlo i k několika případům prasklého vodovodu,“ popsal ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba.

IMG_2887.JPG

Stavební práce v ZŠ UNESCO při investiční akci "Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO" provedla firma 3V & H, s.r.o. Uherský Brod.

Obnova budovy ZŠ UNESCO započala v roce 2012, kdy bylo otevřeno nové sportovní hřiště. V následujících letech se škola dočkala obnovy fasády, výměny oken a dveří, rekonstrukce vnitřní terasy včetně jejího zateplení. Došlo také na rekonstrukci vnějších kanalizačních rozvodů a přípojek, zateplení tělocvičny a obnoveno bylo i původní oplocení zahrady základní školy. 

Škola na Komenského náměstí byla postavena v letech 1912 až 1913. Stavba byla dokončena 12. 9. 1913 a první školní rok byl zahájen 16. 9. 1913. V budově byly umístěny dvě obecné školy (dívčí a chlapecká) a stejně tak dívčí a chlapecká měšťanská škola. V průběhu 2. světové války byla škola pro vyučování uzavřena. Svoji činnost opět zahájila v květnu 1945 jako měšťanská škola. Ve školním roce 1953 - 1954 byla škola sloučena s gymnáziem v jedenáctiletou střední školu, krátkou dobu byla škola vedena jako dvanáctiletá střední škola. Od 1. 9. 1963 se škola dělila na 1. Základní devítiletou školu s rozšířenou výukou cizích jazyků a na 2. Základní devítiletou školu. V roce 1967 byla škola zařazena jako jedna ze tří základních škol v tehdejší ČSSR mezi přidružené školy UNESCO. Za svůj aktivní přístup ke vzdělávání, v oblastech míru, demokracie, lidských práv, udržitelného rozvoje a kvality života byl této škole propůjčen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s účinností ke dni 15. června 1999 čestný název "Základní škola UNESCO".

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz