Rekonstrukce budovy ZUŠ

20180924_144315.jpg Město Uherské Hradiště dokončilo rozsáhlou rekonstrukce historického objektu, ve kterém již od roku 1939 sídlí základní umělecká škola, dříve městská hudební škola.

Logo Zlínský kraj     

                         mkcr.jpg  

 

 

 


V současné době má zákkladní umělecká škola (ZUŠ) téměř 1700 žáků ve čtyřech oborech - hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické. Sídlo školy, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj, se nachází v Městské památkové zóně historické části města, a to na Mariánském náměstí č.p. 125. Původně byla tato budova (postavena v roce 1890) ve vlastnictví státu, který ji na město převedl v roce 1992.

V roce 2009 proběhl audit celého objektu, z něhož vyplynulo, že kromě mnoha stavebně technických závad jsou pro školu alarmující zejména rizika ohrožující bezpečnost dětí a pedagogických pracovníků. Závady byly tak rozáhlé, že je nebylo možno odstranit bez náročnějších investičních nákladů, souvisejících s potřebou celkové rekonstrukce budovy. V rámci svých možností sice město investovalo do dílčích opatření jako do výměny oken (2003 - 2004) nebo do rekonstrukce střechy (2005), ta však neřešila dlouhodobě celkovou nevyhovující situaci budovy.

Ke konci roku 2016 byla proto vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací, jejímž předmětem byla celková rekonstrukce budovy spočívající ve statických úpravách, dispozičních úpravách (nové přístupy do učeben, akustické konstrukce), zřízení nového výtahu, kompletních nových elektroinstalacích, rozvodů vody a plynu, v rekonstrukco fasády, ale i v úpravě dvora.

Na základě výběrového řízení se vítězem veřejné zakázky stala firma VW WACHAL a.s. z Kroměříže. Celkové náklady zmíněných prací dosáhly konečné výše 56,5 mil. Kč vč. DPH a práce probíhaly od května 2017 do srpna 2018.

Akci finančně podpořil zřizovatel školy Zlínský kraj částkou 8 000 tis. Kč a na obnovu fasády částkou 500 tis. Kč přispělo ministerstvo kultury.

 

ZUŠ Uherské Hradiště