Rekonstrukcí terasy naváže město na loňské rozsáhlé opravy v divadle

20170606_093131.jpg Vyhlídková terasa - balkonová část Slováckého divadla, vyžaduje opravy, kterými město Uherské Hradiště naváže na rekonstrukci prostředí interiérů, která byla provedena v loňském roce.

Nášlapná vrstva terasy bude z betonové dlažby, v rámci stavebních úprav budou doplněny tepelně izolační vrstvy.  Dojde rovněž na osekání zvětralé omítky přilehlého zdiva a k jejímu nahrazení omítkou novou, včetně finální fasádní úpravy.  Výměny se dočkají také vstupní dveře na terasu z hlavní chodby.

Opravy se uskuteční v rozsahu měsíce července. Cena stavebních prací je 877 tisíc korun a bude hrazena z rozpočtu města.

Poslední velké opravy se ve Slováckém divadle uskutečnily vloni. Nejen divadelní sál, ale i ostatní shromažďovací prostory divadla zdobí nové obklady, koberce či závěsy. Investiční akce Výměna textilních obkladů Slováckého divadla“ si vyžádala náklady ve výši 4,145 mil. korun.

Protože přesun stavebního materiálu a suti bude prováděn pouze z čelní strany budovy, je nutné dočasně zúžit chodník o 1,5 metru.

Žádáme chodce, aby po dobu stavebních prací dbali v místě zvýšené opatrnosti.  

Zhotovitelem prací je firma 3V&H, s.r.o. Uherský Brod

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz