Restaurovaná boží muka v Sadech

Bozi_muka_sady – kopie.JPG Město Uherské Hradiště zodpovědně dbá na péči o památky, včetně drobných sakrálních staveb. Proto nedávno přikročilo také k obnově božích muk z roku 1687 v městské části Sady, která jsou významnou raně barokní památkou. Stav díla byl v některých jeho částech již havarijní a zásah restaurátora byl proto nezbytný.

Restaurátorských prací se ujal MgA. Tomáš Martinák, který nejprve musel v ateliéru z kamene šetrně odstranit prach, mech i lišejníky, lokálně opravit korodovaná místa a trhliny zpevnit nerezovými čepy.  Velký zásah byl potřebný v břevně kříže, kde byl stav památky nejkritičtější. Následně došlo na plastickou a barevnou retuš a fixaci povrchu kamene. Po dvou měsících pak mohla být boží muka vrácena na opravený základ na své původní místo.

Ikonografie božích muk v Sadech je ojedinělým dokladem raně barokní kamenosochařské produkce na území města. „Každý, kdo prochází městem a jeho okolím s otevřenýma očima, ví, že Uherské Hradiště je drobnou sakrální architekturou doslova protkáno. Jsem velmi rád, když můžeme památkám znovu vracet jejich původní nádheru,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Bozi_muka_sady.JPG

Celková cena restaurování dosáhla téměř 150 tisíc korun. Město Uherské Hradiště využilo dotace Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 88 tisíc korun, zbývající podíl zaplatilo ze svého rozpočtu.

Obnovená památka nesoucí memento „Člověče pamatuj na smrt“ (CZLOWECZE PAMATVJ NA SMRT) zdobí cestu k sadskému hřbitovu.

-JP-

-LH-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz