Restaurování hrobky rodiny Pražákovy

img0762.jpg Město zrestauruje hrobku uherskohradišťské rodiny Pražáků, v níž je pohřben i významný moravský politik Alois Pražák. Zrestaurování významného hrobu s monumentálním náhrobkem si vyžádá částku takřka 2,7 milionu korun.

Rodinná hrobka rodiny Pražáků se nachází na hřbitově v Uherském Hradišti-Mařaticích. Samotná hrobka je v klasicistním stylu a je umístěna na čestném místě uprostřed hrobů nejvýznamnějších osobností města.

IMG_0885.JPG

V loňském roce došlo k viditelnému propadu chodníku u Pražákovy hrobky a ke zjevnému posunu jejího rámu. Bylo provedeno posouzení spodní části hrobky, kdy se zjistilo, že cihlová konstrukce je již natolik narušena, že není možné garantovat statickou stabilitu kamenného monumentálního náhrobku. Došlo tedy ke kompletnímu rozebrání a odvozu jednotlivých dílu náhrobku. Demontáž odhalila další závady a poškození jednotlivých dílů náhrobku.  Na základě tohoto zjištění byl vypracován podrobnější restaurátorský záměr. Dle dohledaných historických podkladů je řešena také původní barevnost rodového erbu a renovace nápisů. S renovací náhrobku je spojená i řada kovářských a litinových výrobků, které je nutné zrestaurovat. Nově bude doplněn i bronzový emblému perutě RAF 311 (v hrobce je totiž pohřben i Vladimír Nedvěd, velitel 311. československé bombardovací perutě Britského královského letectva). Práce na jednotlivých částech náhrobku by měly
probíhat v termínu 11. 5. – 30. 10. 2020.

Opuštěné památné hroby a hrobky město převzalo do své péče v roce 2010. Již v té době nebyla většina náhrobků v dobrém stavu. „Postupem času vyšlo najevo, že v rámci běžných provozních prostředků na údržbu pohřebišť není jednoduše možné zajistit zlepšení stavu, ale ani zakonzervování stavu památných hrobů a hrobek. Proto jsme v roce 2018 zadali zpracování restaurátorského záměru a vznikl plán oprav,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha

V roce 2019 byla zahájena první etapa oprav. Uskutečnila se oprava náhrobků na místě odpočinku významných architektů Josefa Schaniaka st. a ml., JUDr. Jana Černého (významná politická osobnost, bývalý předseda československé vlády), Fanderlíkovy rodiny nebo rodiny Czikann von Wahlborn (umělecky významné hrobky). Do oprav a restaurování významných hrobů dosud město investovalo půl druhého milionu korun. 

IMG_0397.jpg

IMG_0409.jpg

IMG_0420.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz