Revitalizace hřiště na ulici Šafaříkova

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Uherské Hradiště bylo za podpory fondů EU kompletně zrekonstruováno sportovní hřiště na Šafaříkově ulici. Po Zeleném náměstí a Městském parku Za Plotem se jedná se o třetí projekt veřejného prostranství, který byl v této zóně úspěšně dokončen.

Sportovní hřiště bylo vybudováno cca před 30 lety a od té doby zde nebyly realizovány žádné zásadní investice ani modernizace. Povrch byl tvořen asfaltovou pryskyřicí, která po letech provozu byla v nevyhovujícím stavu z hlediska jak bezpečnosti, tak hygieny. Po rekonstrukci vzniklo nové víceúčelové hřiště s moderním povrchem, které bude sloužit široké veřejnosti, zejména však mládeži v panelovém sídlišti Malinovského.

 

Dodavatelem stavebních prací se na základě výběrového řízení stala firma SVS – CORRECT, spol. s r.o., Bílovice, která zrekonstruovala celkem 680 m2 plochy (510 m2 zpevněné plochy a 170 m2 ostatní plochy kolem hřiště).

 

Celkové náklady projektu (tj. i včetně projektové dokumentace, technického dozoru a publicity) dosáhly výše 2,0 mil. Kč, z nichž 1,7 mil. Kč bude hrazeno Evropskou unií z Integrovaného operačního programu.

 

 

FOTO 1: Hřiště před rekonstrukcí

Hřiště před rekonstrukcí


FOTO 2: Hřiště po rekonstrukciHřiště po rekonstrukci


Šance pro váš rozvoj