Revitalizace sídelní zeleně města (II)

Více než milion korun proinvestovalo město do další etapy regenerace sídelní zeleně, která zlepší životní prostředí kolem nás.

Město Uherské Hradiště, podobně jako většina sídelních celků, nemá dořešenou problematiku životního prostředí urbánních a suburbánních prostorů, zejména z hlediska uchování biodiverzity, ekologické stability, zmenšování ekologické stopy sídel a snižování míry umělých prvků, povrchů a prostor urbanizovaného prostředí.


Hlavním cílem projektu pod názvem "Regenerace urbanizované krajiny - revitalizace významné sídelní zeleně města Uherské Hradiště (2. etapa)", který byl realizován za podpory fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí je tak pokračování v zastavení poklesu a růst biodiverzity města, tentokráte obnovou lokalit trvalé nelesní zeleně, která je součástí sídelního prostředí Uherského Hradiště.
 

Dotčenými lokality projektu tentokráte byly:
  1. Ulice Jiřího z Poděbrad - ošetření a dosazení páteřní výsadby stávajících dřevin
  2. Smetanovy sady - ošetření dvou památných stromů (platan javorolistý)
  3. Palackého náměstí - ošetření šesti líp
  4. Park slepé rameno Mařacké  – vznik nového „parčíku“, kompletní vyčistění lokality, likvidace náletových druhů křovin, zasazení 36 nových stromů a více než čtyř stovek keřů. Nově byl založen trávník o ploše cca 1,4 hektaru.

Rozpočet projektu dosáhl výše 1,2 mil. Kč, dotace z Operačního programu Životní prostředí pokryje 75 % výdajů, teda přibližně 900 tisíc Kč.

 

Vítězem veřejné zakázky na zhotovitele prací se stal uherskohradišťský HRATES a.s., který práce realizoval od ledna do září 2015.

 

 

Park Mařacké slepé rameno (foto před realizací a po realizaci) 

Před 1

Před 2

Po 1

Po 2


Operační program životní prostředí 2