Revitalizace sídliště Na Rybníku

V roce 2014 se nové podoby veřejných prostranství dočkali obyvatelé a návštěvníci sídliště Na Rybníku, a to díky realizaci projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.

Šance pro váš rozvoj

Sídliště Na Rybníku v městské části Uherského Hradiště Mařaticích je součástí základní sídelní jednotky Dukla, kde trvale žije cca 700 obyvatel.

 

Lokalita vykazovala řadu nedostatků a stavebního opotřebení. V kontrastu s blízkým moderním areálem bývalých kasáren a modernizovanými bytovými domy na sídlišti působilo prostranství zastaralým dojmem. A tak podobně jako při úpravě jiných veřejných prostranství, i zde spočíval hlavní cíl v rekonstrukci komunikací a chodníků, parkovacích míst a v úpravách zeleně. Dále zde došlo k obměně staré kašny na menší a modernější či osazení 25 ks nového veřejného osvětlení. Během tří měsíců, tj. od 22.6.2014 do 22.9.2014, tak bylo revitalizováno celkem 4,5 tis. m2 veřejné plochy.

 

Dodavatelem stavebních prací vzešla z výběrového řízení firma SVS-CORRECT, spol. s r.o., Bílovice. Celkové náklady projektu (tj. vč. projektové přípravy, stavebních a ostatních nákladů) dosáhly výše 11,7 mil. Kč vč. DPH, dotace z EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu pokryje 85 % způsobilých výdajů, tj. cca 9,5 mil. Kč.

Po revitalizaci Zeleného náměstí, parku Za Plotem, hřiště na Šafaříkově ulici, sídlišť Tůně, Malinovského a náměstí Republiky, se jednalo o předposlední projekt v rámci IPRM v oblasti veřejných prostranství. Tím posledním, který zlepší "znevýhodněnou část města“ bude renovace v okolí ulic 28. října a Pod Svahy, proběhne v roce 2015 a ukončí tak IPRM, do jehož prostoru se během 5 let investovalo za podpory EU více než 100 mil. Kč.

Foto Rybník

Foto Rybník 2