Revitalizace Štěpnic začne sadovými úpravami

Štěpnice stromy Dlouhodobě plánovaná obnova sídliště Štěpnice začíná. Jako první je na řadě údržba a ošetření zeleně. Některé stromy ve špatném zdravotním stavu a se zhoršenou biochemickou stabilitou bude nutné pokácet a zasadit nové stromy. Dále se budou provádět pěstební opatření, spočívající v různých druzích ořezů nebo v instalaci bezpečnostní vazby. Navrhované výsadby doplní stávající části alejí, které lemují páteřní komunikaci v území. Další součástí obnovy je založení parkového trávníku a jeho údržba.

"Dojde k pokácení 14 stromů včetně odstranění pařezů, vysazeno bude o jeden více," potvrdil člen rady města František Elfmark. Obsahem první etapy projektu bude podle jeho slov probírka neperspektivních drobných dřevin, instalace bezpečnostní vazby u 6 stromů a ořez 240 stromů. "Akce nás vyjde na více než milion korun, ale z 60 procent by měla být spolufinancována ze zdrojů Evropské unie," doplnil Elfmark.

 

Úpravy zeleně jsou jedním z mnoha plánovaných kroků na obnově celého sídliště. Další připravovanou akcí je výstavba parkovacích stání. V tomto a příštím roce jich chce radnice zajistit ve Štěpnicích kolem 350.

 

-JP-