Revitalizace ulice 28. října je dokončena

IMG_2271.jpg Práce na obnově veřejných prostranství na ulici 28. října skončily. Přinesly nové chodníky i vozovku, parkovací místa i úpravy okolí.

Předmětem investiční akce byla revitalizace části ulice 28. října v úseku od křižovatky s ulicí Lechova až po křižovatku s ulicí Sportovní.

Došlo k rozšíření komunikace včetně položení nového povrchu, legalizaci a rozšíření parkovacích míst a rekonstrukci chodníků při hlavní silnici i ke vstupům jednotlivých bytových domů. Komunikace lemuje nové veřejné osvětlení, rekonstrukce se dočkalo také stávající hřiště pro děti, do prostor byl doplněn mobiliář a byly provedeny parkové a sadové úpravy.

Původní stav ulice umožnoval parkování na cca 58 místech, po úpravách vzniklo v ulici celkem 84 parkovacích míst, vč. parkovacích míst pro hendikepované osoby.

Celkové náklady stavby byly 11, 48  milionu korun.

foto: Dušan Pavlíček

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz