Revitalizace ulice Růžová - odklad termínu

Růžová 2.JPG Vážení občané, v období od 09/2021 do 12/2021 měla probíhat akce Revitalizace veřejných uličních prostor v centru města – ulice Růžová. Oznamujeme vám, že z důvodu nedostupnosti materiálu jsme nuceni realizaci přesunout na příští rok.

Akci nebude možné provést v letošním roce z důvodu nedostupnosti materiálů, které mají být při realizaci použity. Zhotovitel zahájí práce na začátku příštího roku, jakmile to počasí dovolí.

Požadavkem města při realizaci bylo m.j. dokončení v letošním roce tak, aby bylo možné provádět zimní údržbu. Bohužel z důvodu nedostupnosti kamenné dlažby jsme nuceni přesunout realizaci této akce na počátek příštího roku.

Revitalizace ulice Růžová spočívá v kompletní rekonstrukci ulice, výměny povrchů vozovky včetně přilehlých chodníků. Součástí oprav bude i vybudování veřejného osvětlení a doplnění mobiliářem.

Děkujeme za pochopení.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ladislav Čapek

T: 572 525 273
M: 739 488 987
E: Ladislav.Capek@mesto-uh_cz