Revitalizace ulice Růžová - upozornění pro občany

IMG_5904.JPG Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že v období od září do prosince 2021 bude probíhat revitalizace veřejných uličních prostor v centru města, konkrétně v ulici Růžová. Jedná se o investiční akci města Uherské Hradiště, při které dojde také k omezení pohybu po komunikaci.

Revitalizace ulice Růžová spočívá v rekonstrukci ulice včetně přilehlých chodníků v celé délce ulice. Součástí oprav bude i vybudování veřejného osvětlení a doplnění mobiliářem.

Při rekonstrukci bude omezen pohyb po komunikaci. Zhotovitel stavebních prací zajistí přístup pro pěší do všech nemovitostí a bude informovat místní obyvatele o zahájení stavebních prací, a to ve 14 denním předstihu.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 13. 9. 2021.

Žádáme vás touto formou o strpení s dočasnou úpravou povrchu komunikace a chodníku.

Děkujeme za pochopení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ladislav Čapek

T: 572 525 273
M: 739 488 987
E: Ladislav.Capek@mesto-uh_cz