Revitalizace ulice Verbířská

Fondy Evropské unie podpořily další významnou stavbu v areálu bývalých kasáren.

ROP 2

Revitalizace ulice Verbířské v Uherském Hradišti je dalším z mnoha projektů realizovaných v areálu bývalých kasáren. Vzniká tak páteřní komunikace pro pěší, cyklisty i motorovou dopravu, která bude postupně napojována na veškeré objekty nacházející se na Zeleném a Studentském náměstí a rovněž na novou ulici Slováckou. Tím se areál zprůchodní všemi směry. Pro uživatele to znamená civilizační standard městského území, úsporu času a vyšší bezpečnost silničního provozu oproti současnosti.

 

Verbířská ulice se tak stane infrastrukturní tepnou celého areálu, neboť právě a pouze přes ni lze projít či projet celý areál a souvisle jej využít. Výrazný dopad bude mít i směrem k budované rezidenční funkci a prostoru směrem k řece Moravě, kam vznikne alternativní přístup, který odlehčí nyní jediné ulici Sokolovské tímto směrem (ze středu města na Bílovice).

 

Projekt zásadně odstraní izolovanost dílčích částí areálu, čímž zmizí nynější charakter provizoria a brownfields mezi již funkčními objekty. Jeho realizace je tak především významným posunem k nové, plnohodnotné, urbanisticky integrované, polyfunkční městské čtvrti se všemi svými městotvornými atributy.

 

Projekt Revitalizace ulice Verbířská s sebou přinesl přes 1 ha revitalizovaného území, z toho 2 135 m2 připadlo na asfaltové plochy, 1 379 m2 na chodníky, 855 m2 na parkovací plochy a 6 050 m2 tvoří nová zeleň.

 

Samotná fyzická realizace trvala přibližně jeden rok, skončila v listopadu 2009.

 

Celkové stavební náklady projektu dosáhly výše 26 mil. Kč, ze kterých město obdrželo dotaci 21,6 mil. Kč, z toho 20,4 mil. Kč bylo financováno z Regionálního operačního programu Střední Morava a 1,2 mil. Kč ze státního rozpočtu.