Revitalizace veřejných prostranství v centru města

Uherské Hradiště bude realizovat další významný projekt s podporou fondů EU.

ROP

Projektová žádost byla podána v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP) a počátkem srpna 2013 byla výborem Regionální rady schválena. Jedná se o další úspěch v oblasti rozvoje města, neboť konkurence uchazečů o dotaci mezi městy Zlínského a Olomouckého kraje byla vysoká. S podobným projektem Uherské Hradiště v roce 2010 ještě neuspělo.  

 

Projekt pod oficiálním názvem "Revitalizace veřejných prostranství v centru města Uherské Hradiště" řeší komplexní fyzickou revitalizaci zóny centra města, kterou tvoří:

  • jezuitská zahrada (park před obchodní akademií),
  • Komenského náměstí,
  • ulice Svatováclavská (po křížení s ulicí Jiřího z Poděbrad).

Kromě výrazného estetického dopadu projekt přinese celkové zlepšení dopravní situace, zvýšení počtu parkovacích míst, zvýšení bezpečnosti, rozšíření počtu klidových zón a zlepšení situace pro handicapované obyvatele města a přijíždějící návštěvníky.

  

Současně touto realizací dojde ke znovuobnovení odpočinkově klidové zóny Komenského náměstí. Mezi objekty mateřské školy a základní školy UNESCO dojde k vybudování pěší zóny (průchodu) spojující Komenského náměstí s ulicí Stojanovou. Pěší zóna bude doplněna o mobiliář.

 

Ve veřejném parku před obchodní akademií dojde k revitalizaci zeleně a rekonstrukci stávajících a již značně nevyhovujících chodníků. Park bude osazen novým mobiliářem.


Rozpočet projektu dle projektové dokumentace je vyčíslen na 21,8 mil. Kč, reálná dotace z evropských fondů prostřednictvím ROP pokryje 70 % nákladů (bude záležet na aktuálním kurzu eura v roce 2015), tj. cca 15,3 mil. Kč.

Realizace proběhne v letech 2014 - 2015.


Přílohy: