Revitalizace veřejných prostranství v centru města

Po osmi měsících byly za podpory fondů EU ukončeny úpravy a modernizace veřejných prostranství v centru města kolem Komenského náměstí.

Posláním projektu je obyvatelům města nabídnout nově revitalizovanou ulici Svatováclavskou, Komenského náměstí a upravenou jezuitskou zahradu (park před obchodní akademií).

 

Projekt přinese především celkové zlepšení dopravní situace a pěší prostupnosti centra města, rozšíření plochy veřejně přístupné zeleně, rozšíření počtu klidových zón a zlepšení situace pro handicapované obyvatele města a přijíždějící návštěvníky a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti.

 

Zcela novým výstupem je vznik pěší zóny, resp. průchodu mezi mateřskou a základní školou UNESCO, který spojil Komenského náměstí s ulicí Stojanovou.

 

Jak pěší zóna, tak i jezuitská zahrada byly doplněny novým mobiliářem a prvky veřejného osvětlení.

 

Dodavatelem stavebních prací se na základě výběrového řízení stala společnost STRABAG a.s., Praha 5, provozní jednotka Uherské Hradiště. Stavební náklady činily 23,8 mil. Kč vč. DPH. Celkové náklady dosáhly výše 24,3 mil. Kč (tj. vč. projektové dokumentace, zadávacího řízení, technického a autorského dozoru a publicity). Realizace akce začala 1. října 2014 a byla ukončena 29. května 2015.

 

Na základě úspěšné žádosti o dotaci byl projekt podpořen z fondů EU, konkrétně prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava, a to ve výši 85 % tzv. uznatelných nákladů, tj. celkem 18,4 mil. Kč.

 

Projekt výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí, estetičnosti a bezpečnosti obyvatel města, zvýšená atraktivnost centra by měla posílit i ekonomický užitek návazných služeb.

Foto 1

Foto 2


Foto 3

Foto 4


ROP