Rezervace pro vydání parkovací karty

Od měsíce února 2015 je možné se objednat k vystavení parkovací karty pro fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu ve zpoplatněné oblasti, nebo pro právnické osoby, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Karta je vydávána v souladu s nařízením města 05/2017. Podklady nutné pro vydání takovéto karty a ceny parkovného naleznete v odkazu "Ceník parkovného".

Odkaz na rezervační systém

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz