Řídící skupina

Řídící skupina je zastřešujícím orgánem projektu a bude schvalovat všechny dokumenty před jejich projednáním v radách a zastupitelstvech jednotlivých obcí a měst. Rovněž budou členové pravidelně seznamováni s výstupy z jednotlivých pracovních skupin.

Řídící skupina projektu je složená ze zástupců vybraných zadavatelů (město Uherské Hradiště, Staré Město,
Uherský Ostroh, Hluk), partnerů projektu (Petrklíč, o.p.s. a Oblastní charita Uherské Hradiště) a dalších poskytovatelů sociálních služeb (Senior centrum UH, Sociální služby Uherské Hradiště, Kontaktní centrum Charáč, Diakonie ČCE - středisko CESTA) a zástupce uživatelů sociálních služeb.

Členové Řídící skupiny se schází pravidelně 1 x za 2-3 měsíce a jsou seznamováni s výstupy z jednotlivých pracovních skupin a schvalují dokumenty projektu.

V měsíci říjnu bylo spojené setkání Řídící skupiny se školením členů.

Setkání Řídící skupiny SPRSS 24. července 2013
Setkání Řídící skupiny SPRSS 10. a 11. října 2013
Setkání Řídící skupiny SPRSS 20. listopadu 2013
Setkání Řídící skupiny SPRSS 15. ledna 2014
Setkání Řídící skupiny SPRSS 19. března 2014

Setkání Řídící skupiny SPRSS 21. května 2014

esfcr