Řidičské průkazy a evidence vozidel

Dokumenty:

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz

řidičský průkaz Dne 1. 6. 2021 se oficiálně pro občany spouští elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana (tzv. ePodání), které připravilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

 

Změny na registru řidičů od 1. července 2018

Informace k vyřízení řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu a průkazu profesní způsobilosti od 01.07.2018 v souvislosti se změnou zákona.

 

Nové provádění zkoušek řidičského oprávnění

Nové provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění pro motocykly.

 

Informace o postupech při registraci vozidla

Od 1. ledna 2015 nabývá účinnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

 

Informace k bodovému systému

Informace oddělení evidence řidičských oprávnění a autoškol - bodový systém a způsob provádění odpočtu .

 

Poplatky na sběr a využití autovraků

V souvislosti s novelou § 37e) zákona 383/2008 Sb., ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je nově zaváděn „Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků“.

 

Registrace vozidel po vstupu ČR do EU

Informace oddělení registru silničních vozidel - registrace vozidel a výdej registračních značek po vstupu ČR do EU.

 

Informace k paměťovým kartám

Informace oddělení evidence řidičských oprávnění a autoškol - Informace k paměťovým kartám (řidiče, vozidla, servisu).

 

Správní poplatky - registr řidičů a vozidel

Informace oddělení registru řidičů a vozidel - Správní poplatky na úseku řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů, osvědčení profesní způsobilosti řidiče paměťových karet a vozidel s platností od 01.07.2018.