Říjen - měsíc výročí města

Vážení občané, v měsíci říjnu máme hned několik důvodů, abychom se cítili slavnostně - je to výročí založení města i výročí vzniku Československé republiky.

Patnáctý říjen je pro město Uherské Hradiště památným dnem, ze dne 15. října 1257 totiž pochází Listina krále Přemysla Otakara II., která je vůbec první písemnou zmínkou o založení města Uherské Hradiště.

Přeji si, aby připomínka 760 let od založení města byla pro nás všechny, obyvatele Uherského Hradiště, uvědoměním si základů kulturního dědictví našich předků.

Domnívám se, že pro zachování odkazu historie děláme mnoho. A chci Vám za to také poděkovat. Město a jeho obyvatelé dlouhodobě a svědomitě pečují o své historické památky a tradice. Možná si to mnohdy ani neuvědomujeme, ale podporou vzdělávání a rozvojem využití kulturních tradic se nejen zvyšuje národní i mezinárodní povědomí o Uherském Hradišti, ale zvyšuje se tím také sociální soudržnost, vědomí identity a celková kvalita života ve městě. Důkazů pro to existuje nespočet.

Uherské Hradiště si i po 760 letech své existence zachovává ráz města s naprosto mimořádnou kulturně historickou hodnotou. Je to ale současně město žijící a fungující, přizpůsobující se dnešku. Symbióza historické podstaty s moderní současností je v Uherském Hradišti tím, co tvoří každý z nás, obyvatel města. 

Chci vás pozvat také na oslavy vzniku Československé republiky. Pietní akt se uskuteční 27. října v 18:00 hodin u památníku na Komenského náměstí. Již tradičně tuto slavnostní akci doprovodí svým zpěvem Smíšený pěvecký sbor Svatopluk. Události bude předcházet také projekce filmu Masaryk, která je připravena v Kině Hvězda na 15:30 hodin.

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz