Rok 2018 je tady, ať je pro vás rokem šťastným!

Vážení spoluobčané, s příchodem roku 2018 přeji vám i vašim rodinám všechno dobré, mnoho úspěchů, štěstí a pohody. V průběhu celého loňského roku jsme dělali vše pro to, abychom nezklamali vaši důvěru a očekávání. A věřím, že po celý poslední rok tohoto volebního období budeme spolu s radou a zastupitelstvem města těmi, kdo povedou město zodpovědně a dobře.

Abychom tak mohli konat, je důležité znát potřeby těch, bez kterých by naše práce neměla smysl a to jste vy – občané města Uherského Hradiště.  Rád za vámi chodím pravidelně do všech místních částí. Zajímají mě vaše názory, naslouchám vašim požadavkům a snažím se je posouvat dále. Děkuji všem, kdo na tato setkání chodíte a činíte je tak přínosnými pro nás všechny.

 Rok 2018 bude do jisté míry přelomovým. Do praxe zavedeme první změny vyplývající z nové, vyloženě revoluční, koncepce veřejné dopravy. V plánu je také neobvyklé množství investičních akcí.  Výdaje města by měly přesáhnout hodnotu 900 milionů korun, a to zejména díky velké investiční činnosti. Čeká nás modernizace učeben v šesti školách, dokončení první části rekonstrukce ZUŠ nebo rekonstrukce a výstavba rekreačně sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. V plánu je ale také například rekonstrukce objektu speciální školy na Šafaříkově ulici či mateřské školy v Sadech, druhá etapa parkování u hřbitova v Mařaticích, řešení parkování ve Štěpnicích, odkanalizování ulice Před Branou v Jarošově a mnohé další. Řada výdajů bude směřovat i na další investice města, jako jsou rekonstrukce silnic, parkovišť, dětských hřišť či budov, k udržitelnosti provozu města či jeho rozvoji.  Rozhodně také počítáme s podporou organizací i jednotlivců v oblasti dotací.

V Uherském Hradišti je nesmírně cenné, jak lidé dokáží držet při sobě. Užíváme si věcí, které za to stojí, bavíme se, cítíme vzájemnou sounáležitost a především umíme se radovat ze života. Upřímně se těším na další rok strávený v našem městě společně s Vámi. K tomu Vám přeji zdraví a dny plné pohody a radosti.

Vítejte tedy v roce 2018! V roce, kdy si celá naše republika připomene 100 let od založení samostatného Československého státu. Město Uherské Hradiště plánuje oslavit výročí 100 let od vzniku Československé republiky úměrně významu události, nicméně neplánujeme žádné velkolepé akce. Větší oslavy proběhly v  minulém roce, kdy jsme si připomněli 760 let od vzniku města a oslavy proběhly zejména formou kulturně-společenských akcí a událostí, které byly výročí věnovány. Koncept akcí k 100 výročí bude připraven v průběhu prvního čtvrtletí 2018, proto budeme konkrétní program znát až později.

Šťastný start do nového roku!

Stanislav Blaha

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odpovědná osoba
Fotografie kontaktu

Ing. Stanislav Blaha

T: 572 525 103
E: Stanislav.Blaha@mesto-uh_cz