Rozbité cesty na Východě se dočkají velkoplošných oprav

Velkloplošné opravy komunikací.jpg Jako každý rok, i letos se město pouští do velkoplošných oprav místních komunikací. K nejbližším opravám byly vybrány některé úseky vozovek na sídlišti Východ. Cílem oprav je celkové zlepšení stavu a zajištění řádné sjízdnosti komunikací, ale také prodloužení životnosti dotčených úseků komunikací.

Plošné opravy vybraných úseků místních komunikací realizuje odbor správy majetku města v rámci běžných oprav komunikací. Řeší se jimi zejména výměna obrusné vrstvy asfaltobetonu s případnou lokální sanací podloží a opravou silničních obrub.

Konkrétně se opravy dotknou úseku ulice Sadová mezi křižovatkami s ulicemi Derflanská a R. Kubíčka a úseku v ulici Lomená - od křižovatky s ulicí B. Buchlovana, podél mateřské a základní školy až po křižovatku s ulicí Větrná. Pro velkoplošné opravy se nehodí všechny vozovky. Je nutné volit takové, které mají sice narušený silniční svršek, u něhož jsou neefektivní lokální opravy, ale mají také dostatečně únosnou konstrukci.

„Jedná se o úseky vozovek, kde je obrusná vrstva asfaltobetonu poměrně výrazně degradována a narušena řadou defektů v podobě trhlin, propadů a výtluků. Každoročně zde narůstají náklady na opravy a není již reálné pomocí lokálních vysprávek udržet u těchto komunikací vyhovující stav,“ popsal důvody k opravám vybraných úseků starosta města Stanislav Blaha.

Za velkoplošnou opravu výše uvedených komunikací zaplatí radnice 3,3 milionu korun. Práce jsou naplánovány v průběhu listopadu, vlastní realizace je však zárověň závislá také na klimatických podmínkách.

Frézování vozovky a přípravné práce budou realizovány za provozu s lokálním omezením průjezdu vozidel.  Pro vlastní pokládku asfaltobetonového krytu bude nutné realizované úseky vozovek krátkodobě uzavřít.

Foto ilustr. 

-JP-