Rozdělávání ohňů – upozornění města Uherské Hradiště

gdfgf.jpeg

Vážení občané,

v souvislosti s tzv. „pálením čarodějnic“ upozorňujeme, že město Uherské Hradiště nevlastní a neprovozuje žádné oficiální veřejné ohniště. Občané města mohou využívat například ohniště v lesoparku v Kunovském lese. Konání táboráku na tomto místě je nutné předem oznámit na Odbor správy majetku města Městského úřadu v Uherském Hradišti (Jana Chrástková, oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku). Dále je nutné respektovat například Zákon o požární ochraně, Nařízení Zlínského kraje č. 5/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018, kterou se vydává Požární řád města. Z těchto dokumentů vyplývá například ohlašovací povinnost. 

Vzhledem k aktuální situaci kritického sucha na území celé České republiky důrazně nedoporučujeme rozdělávání ohně ve veřejného prostoru.

Dále upozorňujeme, že organizování a konání táboráků je stále limitováno mimořádnými opatřeními vlády v rámci pandemie koronaviru. I nadále platí povinnost nošení roušek či omezení počtu lidí při aktivitách na skupiny o velikosti maximálně 10 osob. Na dodržování výše uvedeného bude v následujících dnech důsledně dohlížet jak Policie ČR, tak také městská policie.

Na závěr přidáváme ještě odkaz na článek Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s tématikou „Pálení čarodějnic“.

 

Kontakty na odpovědnou osobu