Rozdělení odborných agend a územních působností referentů

Odbor Stavebního úřadu a životního prostředí (SŽP)

Oddělení územního plánování (ÚP), stavebního řádu (SŘ) a památkové péče (PP)

Kancelář č. 205 (SŘ)
Mgr. Luboš Dovrtěl
vedoucí oddělení územnáho plánování, stavebního řádu a památkové péče

 • Kudlovice
 • Mařatice - Bedřicha Buchlovana, Derflanská, Jaroslava Staňka, Konečná, Lomená, Nad Špitálkami, Rudy Kubíčka, Sadová, Větrná, Vladislava Vaculky
 • Sady

Kancelář č. 204 (PP)
Ing. arch. Radka Borunská
referent památkové péče v rámci územní působnosti obce s rozšířenou působností

Kancelář č. 207 (PP)
Věra Mikulková
referent památkové péče v rámci územní působnosti obce s rozšířenou působností

Bronislava Vlachynská
administrativa odboru, spisová a archivní služba

Kancelář č. 209 (SŘ)
Ing. Tomáš Dibďák
referent stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu

 • Jankovice
 • Uherské Hradiště – městská památková zóna (centrum města) - Dlouhá, Jana Blahoslava, Jana Lucemburského, Jiráskova, Jiřího z Poděbrad, Lipová, Moravní náměstí. Na Baště, Na Morávce, Na Splávku, nám. Míru, Sportovní, Stojanová, Stonky, Svatoplukova, Svatováclavská, U Stadionu, Velehradská třída (levá strana ve směru na Staré Město), Žerotínova, Menclovice, Obchodní, Politických vězňů. Svatojiřské nábřeží, B. Němcové, Mánesova, Mojmírova, Rostislavova, Lechova, Šafaříkova, Náměstí Republiky
 • Sady – Tř. Maršála Malinovského

Ing. Srbecká Zuzana
referent stavebního úřadu

 • Mařatice - Družstevní, K Cihelně, Na Zápovědi, Sokolovská (po ulici Moravníky), Pod Rochusem,  Pod Zahrady,  Příčná I., II. a III., Stará Cihelna, Strmá, Ve Skále, Vinohradská, areál parku Rochus, Města Mayen, Studentské náměstí, Verbířská, Hudecká, Slovácká, Kosecká, Pastýrna, U   Moravy
 • Uherské Hradiště - Velehradská třída (pravá strana ve směru Staré Město), U Brány, Štefánikova,  Dukelských Hrdinů, Tuně, Zelené náměstí
 • Rybárny
 • Vésky

Kancelář č. 210 (SŘ)
Lenka Kotrlová
referent stavebního úřadu

 • Huštěnovice
 • Míkovice
 • Uherské Hradiště - Husova, Chelčického, J. E. Purkyně,  Jana Žižky, Prokopa Holého, Průmyslová, Revoluční, Stará Tenice, Štěpnická, Za Alejí, Za Tratí, Zahradní, Zahrádky, Na Stavidle

Růžena Knotová
referent stavebního úřadu

 • Babice
 • Košíky
 • Mařatice – 1. máje, 28. října, Františka Kretze, Jižní, Jordán, Kopánky, Kordon, Na Bahně, Na Hraničkách, Na Nivách, Na Rybníku, Na Stráni, Na Vyhlídce, Nad Rybníkem, Nad Žlebem, Okružní, Pod Svahy, Pod Šibenicí, Polní, Pplk. VI. Štěrby, Praporce, Stavařská, Slunečná, Školní, U Dvora, U Potoka, Václava Kulíška, Vladislava Perutky
 • Uherské Hradiště - 28. října

Kancelář č. 211 (SŘ)
Ing. Pavla Zpěváková
referent stavebního úřadu

 • Traplice
 • Sušice
 • Jarošov
 • Uherské Hradiště - Tř. Maršála Malinovského (od ulice Svatoplukova - jižně)

Kancelář č. 211 (SŘ)
Mgr. Denisa Karlíková

 • referent – právní a poradenská činnost napříč odborem, přestupkové řízení, vyvlastňovací řízení
 • Územní působnost obce s rozšířenou působností

Kancelář č. 231 (SŘ)
Ing. Pavel Bureš

 • koordinovaná závazná stanoviska – územní působnost obce s rozšířenou působností

Kancelář č. 445 (ÚP)
Ing. Ivana Kunčíková
referent úřadu územního plánování

 • Babice, Bílovice, Březolupy, Částkov, Huštěnovice, Mistřice-Javorovec, Nedachlebice, Podolí, Popovice, Staré Město, Svárov, Topolná, Zlámanec

Ing. Martin Ševčík
referent úřadu územního plánování – územně analytické podklady

 • územní působnost obce s rozšířenou působností

Kancelář  č. 438 (ÚP)
Ing. Jaroslav Vávra
koordinátor činnosti úřadu územního plánování

 • Uherské Hradiště

Ing. Kateřina Sklenářová
referent úřadu územního plánování

 • Boršice, Břestek, Buchlovice, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, Modrá, Nedakonice, Ostr. Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Polešovice, Stříbrnice, Tupesy, Uh. Ostroh, Velehrad, Zlechov

RNDr. Jiří Dujka
referent úřadu územního plánování

 • Boršice u Blatnice, Hluk, Hostějov, Jalubí, Jankovice, Košíky, Kunovice, Medlovice, Ořechov, Salaš, Staré Hutě, Stupava, Sušice, Traplice, Tučapy, Újezdec, Vážany

Oddělení vodoprávního úřadu (VÚ) a životního prostředí (ŽP)

Kancelář  č. 425 (VÚŽP)
Ing. Jan Krčma, Ph.D.
vedoucí oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, myslivost

 • Územní působnost obce s rozšířenou působností

Kancelář  č. 427 (VÚ)
Mgr. Jana Trková
referent vodoprávního úřadu

 • Babice, Břestek, Huštěnovice, Jankovice, Košíky, Kudlovice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Sušice, Traplice, Tučapy, Tupesy, Sady, Míkovice, Uherský Ostroh, Zlechov 

Kancelář  č. 428 (VÚ)
Ing. Radka Kaňovská
referent vodoprávního úřadu

 • Bílovice, Boršice u Blatnice, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Kunovice, Mistřice, Nedakonice, Podolí, Polešovice, Popovice, Svárov, Jarošov, Mařatice, Vážany, Zlámanec 

Kancelář  č. 429 (VÚ)
Ing. Marcela Pešáková
koordinátor činností vodoprávního úřadu

 • Boršice, Hostějov, Jalubí, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Medlovice, Modrá, Nedachlebice, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Topolná, Uherské Hradiště, Vésky, Újezdec, Velehrad

Kancelář  č. 430 (VÚ)
Ing. Jarmila Tomešková
referent vodoprávního úřadu

 • Ochranná pásma vodního zdroje Ostrožská Nová Ves

Kancelář  č. 431 (ŽP)
Mgr. Helena Havránková
referent – ochrana přírody a krajiny

 • Územní působnost obce s rozšířenou působností

Kancelář  č. 432 (ŽP)
Ing. Darina Horká
referent – ochrana zemědělského půdního fondu

 • Územní působnost obce s rozšířenou působností (mimo Břestek, Buchlovice, Jankovice, Košíky, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov)

Kancelář  č. 434 (ŽP)
Ing. Jan Srnský

referent – státní správa lesů, rybářství a ochrana zemědělského půdního fondu

 • Územní působnost obce s rozšířenou působností
 • ZPF - územní působnost obce  Břestek, Buchlovice, Jankovice, Košíky, Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov

Kancelář  č. 433 (ŽP)
Ing. Roman Šimeček
referent – ochrana ovzduší, odpady, ochrana zvířat proti týrání

 • Územní působnost obce s rozšířenou působností

Kancelář  č. 426 (ŽP)
Dagmar Vítková
administrativa oddělení
referent – rybářské lístky

 • Územní působnost obce s pověřeným obecním úřadem

Oddělení dopravního úřadu (DÚ)

Kancelář č. 232
Ing. Dana Zapletalová
Vedoucí oddělení

 • Speciální stavební úřad – územní působnost obce s rozšířenou působností
 • Silniční správní úřad – územní působnost obce s rozšířenou působností

Kancelář č. 233
Bc. Michaela Hermanová
referent

 • Silniční správní úřad – územní působnost obce s rozšířenou působností
 • Zábory veřejného prostranství – územní působnost na území Města Uherské Hradiště
 • Administrativa oddělení

Kancelář č. 233
Ing. Lenka Chytilová
referent

 • Silniční správní úřad – územní působnost obce s rozšířenou působností
 • Přestupková řízení napříč oddělením

Kancelář č. 241
Ing. Josef Hanáček
referent

 • Speciální stavební úřad – územní působnost obce s rozšířenou působností
 • Silniční správní úřad – územní působnost obce s rozšířenou působností