Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

Městský úřad Uherské Hradiště jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích") a podle ustanovení § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád") z moci úřední rozhodl takto:

Poplatníkům místního poplatku z pobytu dle článku 2 Obecně závazné vyhlášky města Uherské Hradiště č. 6/2019 se podle zákona o místních poplatcích a daňového řádu v důsledku postižení mimořádnou událostí, pandemií způsobenou virem SARS-CoV-2 na území České republiky, zcela promíjí místní poplatek z pobytu stanovený čl. 6 této obecně závazné vyhlášky za období od 18.05.2020 do 31.12.2020.

pdf.pngRozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu, soubor typu pdf, (593,8 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu