Rozhodnutí Zlínského kraje

Vážení občané, zveřejňujeme Nařízení hejtmana Zlínského kraje platné od 19. 3. 2020 až do odvolání.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek

nařizuje: 


zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) na všech veřejně přístupných místech, kde může dojít ke kontaktu osob na vzdálenost menší než 2 metry, (například: nástupiště hromadné dopravy, dopravní prostředky hromadné přepravy, čekárny, prodejny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně – pohřby, chodníky v obcích a městech, jednací místnosti, lázeňské kolonády, cyklostezky) na území Zlínského kraje, počínaje dnem 19.03.2020 od 00:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.

Osoby jsou povinny podřídit se pokynům orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu.

Celý dokument v PDF:  2020_03_17-rozhodnuti-ZK-verejna mista (002).pdf

Kontakty na odpovědnou osobu