Rozhodnuto: teplo a elektřina se budou vyrábět z plynu a komunálního odpadu

UH - CTZ  03.jpg Teplárna v městské části Mařatice má schválený plán modernizace. Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 29. listopadu stanovilo jako nejvýhodnější způsob zajišťování výroby tepelné a elektrické energie společností CTZ s.r.o. po roce 2024 výstavbu plynových kotlů, kogeneračních jednotek a zařízení na energetické využití směsných a velkoobjemových komunálních odpadů. Podmínkou je však přihlášení ZEVO do jurisdikce zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Tuto modernizaci následně 9. prosince schválila také valná hromada společnosti CTZ s.r.o., která teplárnu provozuje a ve které město Uherské Hradiště vlastní podíl ve výši 49,04 %.

„Schválená varianta by měla zajistit nejvýhodnější cenu tepla pro odběratele a zároveň umožní městu likvidovat komunální odpad v souladu s novou odpadovou legislativou a s velkou pravděpodobností i s nejnižšími možnými náklady. To je výhodné pro všechny obyvatele města, protože ceny za likvidaci odpadu půjdou do budoucna určitě nahoru. Pokud dokážeme zbytkový komunální odpad (tj. odpad po vytřídění recyklovatelných složek) zlikvidovat sami, rozhodně se to pozitivně projeví v peněženkách všech našich občanů,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha.

Výstavba zařízení na energetické využití odpadu (tzv. ZEVO) řeší všechny problémy, které přinese zákaz jeho skládkování po roce 2030 a zvýší energetickou nezávislost Uherského Hradiště. Kombinaci spalování plynu a komunálního odpadu vyhodnotila jako nejlepší variantu již v červnu tohoto roku studie, jejímiž autory jsou odborníci z Ústavu procesního inženýrství VUT Brno. Výhodnost této varianty, která není závislá pouze na zemním plynu, prokázal následný extrémní růst ceny plynu ve druhé polovině tohoto roku.

Podle Kamila Ondry, jednatele společnosti CTZ, bude teplárna díky využití energie z odpadu schopná nabízet dlouhodobě nejvýhodnější ceny tepla, které budou odolnější proti výkyvům ceny zemního plynu. „Neumíme si představit, že bychom s vědomím toho, co se dnes na energetickém trhu děje, přestavěli teplárnu jen na zemní plyn,“ okomentoval rozhodnutí Ondra.

To potvrzují i ceny tepla, které teplárny z energetické skupiny MVV Energie CZ, která je druhým společníkem v CTZ, oznamují pro rok 2022. V teplárnách, které spalují jen zemní plyn, stoupne cena tepla o 32 až 55 %, zatímco v Liberci, kde teplárna odebírá až 70 % tepla ze zařízení na energetické využití odpadů TERMIZO, stoupne pouze o 11 %. V Uherském Hradišti se cena tepla zvýší v roce 2022 o 12,5 % z důvodu aktuálního růstu ceny uhlí, a hlavně zemního plynu, který se využívá k výrobě tepla a elektřiny v blokových plynových kotelnách.

Část opozičních zastupitelů vyjádřila přesvědčení, že emise ze ZEVO zhorší životní prostředí v Uherském Hradišti a navrhovala odpad odvážet do Brna a spalovat v ZEVO, které provozuje městská firma SAKO Brno. Zástupce sdružení Čisté Hradiště, Jakub Grós, varoval před zamořením centra Uherského Hradiště rakovinotvornými látkami.

K těmto opakovaným tvrzením zástupců Čistého Hradiště poskytla společnost CTZ zastupitelům podklady, které ukázaly, že čísla prezentovaná Čistým Hradištěm jsou zkreslená. „Například množství benzo[a]pyrenu v ovzduší se v důsledku spalování odpadu má podle Čistého Hradiště zvýšit o 30 až 60 %. Přitom ve studii, na kterou se Čisté Hradiště odvolává, jasně stojí, že již existující množství této látky v ovzduší Uherského Hradiště se zvýší o méně než 0,01 %,“ reagoval Kamil Ondra na informaci Čistého Hradiště.

Rozptylovou studii hodnotící budoucí vliv ZEVO v areálu teplárny v Mařaticích na životní prostředí a zdraví lidí v Uherském Hradišti, která je dostupná také na webu města, zpracovali odborníci z Technických služeb ochrany ovzduší Ostrava. Výsledkem je konstatování, že vliv emisí škodlivých látek z provozu ZEVO na jejich obsah v ovzduší v Uherském Hradišti a jeho okolí by byl nepostřehnutelný a vliv na zdraví lidí zanedbatelný. Tento závěr se musí znovu potvrdit v rámci posuzování vlivu ZEVO na životní prostředí (EIA), jinak ZEVO nebude možné vybudovat. Toto komplexní posouzení vlivu budoucí spalovny na životní prostředí musí být přezkoumáno a schváleno nezávislým odborníkem se státní autorizací.

Valná hromada společnosti CTZ také definitivně schválila přihlášení budoucího ZEVO v Mařaticích do jurisdikce zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), a to před jeho realizací. To znamená, že výstavba a provoz ZEVO budou podléhat nejpřísnějším požadavkům na bezpečnost provozu a na ochranu životního prostředí. Přihlásit ZEVO do IPPC bylo zásadním požadavkem zástupců sdružení Čisté Hradiště a řady zastupitelů města.

Finálně schválená varianta modernizace teplárny Mařatice počítá s výstavbou tří plynových kotlů, jedné nové kogenerační jednotky na zemní plyn a zařízením na energetické využití odpadů s kapacitou 15 tisíc tun odpadu ročně. Součástí schválené varianty je již existující kogenerační jednotka umístěná v blokové kotelně ve Štěpnicích.

Plánovaný harmonogram modernizace teplárny Mařatice

2022 – vybudování regulační stanice plynu a přivedení plynovodu do areálu teplárny

2023 – vybudování a zprovoznění jedné kogenerační jednotky v areálu teplárny

2024 – demolice tří uhelných kotlů a instalace tří parních plynových kotlů tak, aby jediným palivem v topné sezóně 2024/2025 byl zemní plyn

2022 – 2026 – povolování výstavby ZEVO: proces EIA, příprava projektové dokumentace a dokumentace pro vstup do IPPC, stavební řízení a územní řízení, veřejná zakázka na zhotovitele stavby

2027 – počátek výstavby ZEVO

2028 – konec roku – zahájení zkušebního provozu

2029 – kolaudace a trvalý provoz ZEVO

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz