Rozvoj města

Sekce Rozvoj města obsahuje informace o plánování rozvoje města, strategiích, koncepcích, studiích a rozvojových projektech.