Ruina v Rybárnách je zdemolována, projektuje se dopravní řešení celé lokality

IMG_0303.JPG Město Uherské Hradiště nechalo zdemolovat problematický rohový objekt domu č. 53 v ulici Šaňákova v Rybárnách. Odstraněním ruiny domu se uvolňuje prostor, který bude součástí celého dopravního řešení dané lokality.

Pro zlepšení dopravní obslužnosti Moravního nábřeží – Rybáren právě vzniká projektová dokumentace, jejíž zpracování zadalo město ke konci loňského roku.

Celá stavba, která má za cíl zlepšit dopravní obslužnost Moravního nábřeží a Rybáren, bude rozdělena mezi město Uherské Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic ČR a město Staré Město.

Plán je takový, že ŘSD a.s. postaví zastávkový záliv a rozšíří silnici I/55 v ulici Zerzavice. Město Uherské Hradiště zřídí světelnou křižovatku silnice I/55 a ulice Moravní nábřeží a vybuduje chodníky a zpevněné plochy v návaznosti silnice I/55 ležící na katastrálním území Uherské Hradiště. Městu připadne také zřídit přechody pro chodce přes místní komunikace a upravit napojení z hlavní silnice I/55 do ulice Šaňákovy. Starého Města se budou týkat chodníky a zpevněné plochy v návaznosti na rozšíření silnice I/55 ležící na jeho katastrálním území a zřízení přechodů přes komunikace.

 „V místě vznikne také nová autobusová zastávka. Celou situaci chceme zlepšit tak, aby zejména obyvatelé Rybáren mohli pohodlně vyjíždět na silnici I/55,“ poznamenal místostarosta Jaroslav Zatloukal.

AUDIO:  2021-05-05 místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal - Rybárny.mp3, soubor typu mp3, (1,38 MB)IMG_9807.JPG


Dům č. 55 před demolicí


foto: město Uherské Hradiště

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště