S březnovým oteplením začne město s úpravou záhonů před obchodním centrem ve Štěpnicích

20180227_144214.jpg Nevzhledný a veřejností často kritizovaný veřejný prostor kolem nákupního střediska na sídlišti Štěpnice se už v březnu dočká jednoho z prvních kroků ke zlepšení svého vzhledu. Město se pustí do úpravy místních záhonů a vysadí novou květinovou výzdobu.

Keřové výsadby v záhonech před nákupním centrem Albert na sídlišti Štěpnice už v současné době nevyhovují požadavkům na úpravu veřejného prostoru.  Z tohoto důvodu objednal odbor správy majetku města zpracování projektu regenerace této zeleně.

„Vzhledem k tomu, že celá lokalita v okolí nákupního střediska by měla v příštích letech projít zásadní obnovou, požadovali jsme po projektantech zachování všech hodnotnějších dřevin v záhonech a jejich doplnění o výsadbu trvalek, tedy o spíše krátkodobou úpravu na následujících 7 až 10 let,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Při akci dojde k likvidaci esteticky nevyhovujících porostů a k jejich náhradě výsadbou suchomilných trvalek a okrasných trav. Plochy jednotlivých záhonů pak budou sjednoceny použitím drceného kameniva.

Projekt „Regenerace veřejné zeleně – záhony před Albertem – Uherské Hradiště“ zpracoval Atelier KÖNIG v listopadu 2017 a měl by být realizován v období od března do konce května letošního roku. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky.

Celková regenerace veřejné zeleně na sídlišti Štěpnice začala v loňském roce první etapou, letos se uskutečňuje druhá. Při ní budou na celém sídlišti ošetřeny stromy i keře, část stromů je ze zdravotních důvodů navržena k odstranění, vysazeno bude 64 nových stromů. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz