S novým nouzovým stavem zasedal krizový štáb ORP Uherské Hradiště

IMG_9223.JPG V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který na území ČR platí od 26. 11. 2021 po dobu 30 dnů, byl dne 30. listopadu formou video konference svolán Krizový štáb ORP Uherské Hradiště.

„Podobně jako při všech předchozích vyhlášeních nouzového stavu jsem zasedání Krizového štábu ORP Uherské Hradiště svolal zejména proto, abychom mohli jednak reagovat na nová vládní opatření, tak také proto, abychom zmapovali aktuální situaci,“ uvedl starosta města Uherské Hradiště a předseda krizového štábu Stanislav Blaha.

Vedle organizačních záležitostí v činnosti krizového štábu informovali zástupci zdravotnické záchranné služby, policie, hasičů a Městské policie Uherské Hradiště o aktuální situaci ve svých složkách a o připravenosti na očekávané události a plnění úkolů spojených s nouzovým stavem a aktuálními krizovými opatřeními Vlády ČR.

Žádná ze složek krizového štábu nehlásila ve svých činnostech žádné podstatné změny, ani ohrožení své akceschopnosti vzhledem k úbytku personálu. Se značnou vytížeností se však potýká Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje se sídlem v Uherském Hradišti.

„Počet výjezdů je ještě vyšší, než při předchozích vlnách epidemie a z 90% vozíme neočkované pacienty. Potýkáme se také s tím, že lidé často neřeknou, že v rodině je covid, nás však po převozu covid pozitivního pacienta čeká desinfekce vozu i posádky a to nás velmi brzdí,“ informoval člen krizového štábu a vedoucí lékař záchranky Anton Vaňo.

Policie ČR informovala o provádění kontrol dodržování aktuálních krizových opatření, zejména co se týká dodržování stanovených otevíracích hodin provozoven. 

V souvislosti s aktuálně platnými hygienickými a bezpečnostními opatřeními vyzývá starosta města Uherské Hradiště a předseda krizového štábu Stanislav Blaha občany k ještě vyšší zodpovědnosti.

„Taková hysterie, jaká se dnes odehrává zejména na sociálních sítích, kdy prakticky každé téma je záminkou pro antivaxery šířit bludy a lži, tady dosud nebyla. Opět si dovoluji apelovat na odpovědnost všech rozumných lidí. A to v dodržování platných opatření i v přístupu k očkování. Proočkování populace je stále jedinou cestou, která nás může přivést k návratu k životu, tak jak jsme ho znali před covidem. Hádky, agrese, urážení a házení viny jednoho na druhého nám na cestě ven z pandemie rozhodně nepomohou,“ řekl starosta.

-JP-