S vyhlášením nových vládních opatření zasedal 21. 10. 2020 Krizový štáb ORP Uherské Hradiště

IMG_9223.JPG V souvislosti s novými krizovými opatřeními Vlády ČR, která byla vydána dne 21. 10. 2020, zasedal v Uherském Hradišti Krizový štáb ORP Uherské Hradiště.

Krizový štáb ORP Uherské Hradiště jsem svolal, abychom se všemi dotčenými složkami projednali nastavení a kontrolu samotné realizace krizových opatření vyhlášených vládou a abychom zmapovali aktuální situaci ve správním obvodu ORP Uherské Hradiště,“ uvedl starosta města Uherské Hradiště a předseda krizového štábu Ing. Stanislav Blaha.

Uherskohradišťská nemocnice podle sdělení ekonomického náměstka nemocnice, Ing. Mgr. Jaroslava Zemánka, čelí nebývalému náporu a nárokům na personál nemocnice. Nemocnice se potýká s vysokou nemocností svých zaměstnanců, v současné době je koronavirem nakaženo 66 zaměstnanců nemocnice, převážně z řad zdravotnického personálu. Nemocnice v posledních dnech rozšířila standardní oddělení pro covid pozitivní pacienty až na 150 lůžek, aktuálně je jejich obsazenost kolem 100 pacientů, na úseku intenzivní péče o covid pacienty je kapacita již takřka naplněna. Nemocnice Zlínského kraje včetně UHN také koncentrovaly hospitalizované dětské pacienty na jedno pracoviště do Zlína, aby mohly kapacity dětských oddělení využít mj. pro navyšování počtu covidových lůžek.

Policie České republiky na jednání deklarovala, že bude ve zvýšené míře kontrolovat dodržování nařízení vlády a udělovat více pokut, zejména při nerespektování hygienických opatření k zakrytí dýchacích cest. „Řešili jsme například už řadu případů bezprizorních mladistvých a studentů, kteří nemohou být ve škole a kteří svůj volný čas využívají v rozporu s nařízeními vlády. V udělování pokut jednoznačně přitvrdíme,“ uvedl ředitel územního odboru PČR Uherské Hradiště plk. JUDr. Bronislav Šabršula.  V současné době je vyhlášen Vládou ČR nouzový stav podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb. (o bezpečnosti ČR). Podle ředitele územního odboru PČR Uherské Hradiště také k této skutečnosti policie přihlíží. „Běžná přestupková a trestná činnost se nouzovým stavem zvyšuje, přestupek se velmi snadno může stát trestným činem,“ upozornil plk. Šabršula.

Státní a městská policie nebudou z bezpečnostních důvodů zavádět společné hlídky. Městská policie Uherské Hradiště se však připojuje k více nekompromisnímu řešení přestupků proti nařízením vlády a uděluje blokové pokuty. „Setkáváme se s velkou nekázní občanů a mnoho pokut již padlo,“ potvrdil velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík.

Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně se potýká zejména s přetížeností odběrových míst a s masivním dennodenním telefonováním a trasováním.

Více složek Krizového štábu nabízí svou pomoc Uherskohradišťské nemocnici či zdravotníkům obecně.  Město Uherské Hradiště iniciuje zaktivování členů sborů dobrovolných hasičů k jejich využití jako řidičů pro potřeby nemocnice, PČR nabízí auto s posádkou, policisté se rovněž podílejí na pomoci KHS Zlín s trasováním pacientů, Hasičský záchranný sbor Uherské Hradiště zřizuje jednu posádku odběrového týmu.

Krizový štáb se dále zabýval provozem Městského úřadu Uherské Hradiště od 22. 10. 2020, či zavedením potřebných opatření na sportovištích a hřištích města. 

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz