Sběr nebezpečného odpadu

Hlášeno 6., 9. a 10. 4. 2018

Ve čtvrtek  12. 4. 2018 od 18:00 do 19:45 hodin proběhne v části Míkovice u kulturního domu sběr nebezpečných odpadů, použitého elektrozařízení a baterií.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Martina Gryčová

T: 572 525 126
M: 605 203 086
E: Martina.Grycova@mesto-uh_cz