Sběr nebezpečného odpadu

Hlášeno 6., 9. a 10. 4. 2018

Ve středu 11. 4. 2018 od 16:00 hodin do 17:45 hodin  proběhne v části Sady v bývalém Stal clubu sběr nebezpečných odpadů, použitého elektrozařízení a baterií.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Martina Hadašová

T: 572 525 126
M: 605 203 086
E: Martina.Hadasova@mesto-uh_cz