Sběr nebezpečného odpadu

Hlášeno 2., 4., 7. a 8.10.2019

Ve středu 9. 10. 2019 od 18:00 do 19:45 hodin proběhne v části Sady v bývalém Stal clubu sběr nebezpečných odpadů, použitého elektrozařízení a baterií.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Martina Gryčová

T: 572 525 137
M: 605 203 086
E: Martina.Grycova@mesto-uh_cz