Sběr velkoobjemového odpadu

Hlášeno 7. a 8. 5. 2020

Město Uherské Hradiště informuje, že v sobotu 9. 5. 2020 od 8 do 13 hod. bude v části Vésky přistaven kontejner na velkoobjemový, kovový a elektro odpad.

Kontejner bude přistaven v ul. Zámostí za železničním přejezdem.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Martina Gryčová

T: 572 525 137
M: 605 203 086
E: Martina.Grycova@mesto-uh_cz