Sběr vybraných druhů odpadu

Mapa_2018 – kopie.jpg Vážení spoluobčané, na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek připravilo město Uherské Hradiště jarní bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů.

Kontejnery na kompostovatelný BIO odpad budou přistaveny do vybraných místních částí (Sady, Vésky a Míkovice) na 7 dní. Kontejnery jsou určeny na trávu, plodiny, listy, apod. Do těchto kontejnerů nepatří například větve nebo živočišný odpad.

Sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektro odpadu bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od 8 - 13 hod.

Do kontejnerů nepatří stavební suť, barvy, ropné látky, autobaterie, atd.

Konkrétní umístění kontejnerů s rozpisem dnů je specifikováno v přiložené mapce.

Mapa PDF: mapa_2018.pdf

Mapa JPG: Mapa_2018.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz