Sběrné dvory

Sběrný dvůr ul. Průmyslová

Adresa:           Průmyslová 1147, Uherské Hradiště

Provozovatel:  Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Tel.:                 +420 730 158 920

Otevírací doba:          

 

listopad – únor

březen – říjen

pondělí – pátek

7.00 – 16.00 hod.

7.00 – 17.00 hod.

sobota

na telefonický dotaz

8.00 – 12.00 hod.

neděle

zavřeno

 

Sběrný dvůr ul. Moravníky

Adresa:           Moravníky 905, Uherské Hradiště

Provozovatel:  Odpady-Třídění-Recyklace a.s.

Tel.:                 +420 494 332 201

Otevírací doba:

 

listopad – březen

duben – říjen

pondělí

7.30 – 16.00 hod.

9.30 – 18.00 hod.

úterý

7.30 – 16.00 hod.

7.30 – 16.00 hod.

středa

7.30 – 16.00 hod.

9.30 – 18.00 hod.

čtvrtek

7.30 – 16.00 hod.

7.30 – 16.00 hod.

pátek

7.30 – 16.00 hod.

7.30 – 16.00 hod.

sobota

zavřeno

9.00 – 12.00 hod.

neděle

zavřeno

 

 

Na sběrném dvoře může občan Uherského Hradiště bezplatně uložit tyto komunální odpady:

 • papír
 • směsné plasty včetně PET lahví
 • sklo (barevné, čiré)
 • nápojový karton
 • kovy a hliníkové plechovky od nápojů
 • textil
 • jedlé oleje a tuky
 • biologicky rozložitelné odpady
 • nebezpečné odpady
 • objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, …)
 • směsný komunální odpad

 

Stavební odpad (beton, cihly, tašky, trámy, okna, směsi betonu, cihel, tašek) vyjma nebezpečných

složek může občan města bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v ulici Průmyslová 1147, Uherské

Hradiště v omezeném množství 400 kg/rok/občan.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz