Sběrné dvory

Sběrný dvůr ul. Průmyslová

Adresa:           Průmyslová 1147, Uherské Hradiště

Provozovatel:  Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Tel.:                 +420 730 158 920

Otevírací doba:          

 

listopad – únor

březen – říjen

pondělí – pátek

7.00 – 16.00 hod.

7.00 – 17.00 hod.

sobota

na telefonický dotaz

8.00 – 12.00 hod.

neděle

zavřeno

 

Sběrný dvůr ul. Moravníky

Adresa:           Moravníky 905, Uherské Hradiště

Provozovatel:  Odpady-Třídění-Recyklace a.s.

Tel.:                 +420 494 332 201

Otevírací doba:

 

listopad – únor

březen – říjen

Pondělí

7.30 – 15.45 hod.

9.30 – 17.45 hod.

Úterý

7.30 – 15.45 hod.

7.30 – 15.45 hod.

Středa

7.30 – 15.45 hod.

9.30 – 17.45 hod.

Čtvrtek

7.30 – 15.45 hod.

7.30 – 15.45 hod.

Pátek

7.30 – 15.45 hod.

7.30 – 15.45 hod.

sobota

zavřeno

9.00 – 12.00 hod.

neděle

zavřeno

 

 

Na sběrném dvoře může občan Uherského Hradiště bezplatně uložit tyto komunální odpady:

- papír

- směsné plasty včetně PET lahví

- sklo (barevné, čiré)

- nápojový karton

- kovy a hliníkové plechovky od nápojů

- textil

- jedlé oleje a tuky

- biologicky rozložitelné odpady

- nebezpečné odpady

- objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, …)

- směsný komunální odpad

 

Stavební odpad (beton, cihly, tašky, trámy, okna, směsi betonu, cihel, tašek) vyjma nebezpečných

složek může občan města bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v ulici Průmyslová 1147, Uherské

Hradiště v omezeném množství 400 kg/rok/občan.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz