Sbírka sečtena, lidé byli štědří i v době koronaviru

133761980_1580556925462764_57275315127140934_n.jpg Nejen do pokladničky u tradičního dřevěného betlému na Masarykově náměstí, ale také do dalších dvou, v Uherskohradišťské nemocnici a v budově městského úřadu, věnovali lidé letos před Vánocemi vysokou částku - skoro 60 tisíc korun.

V letošním roce se předvánoční sbírka v Uherském Hradišti uskutečnila pro Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP a pro Akropolis. Zdravotnímu ústavu PAHOP vynesla sbírka 54.497,-Kč, pro Akropolis se podařilo vybrat 5.178,- Kč.

PAHOP plánuje výtěžek sbírky použít jako příspěvek na pořízení automobilu pro mobilní hospic a terénní odlehčovací službu. Služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem poskytuje organizace nepřetržitě, umožňuje jim důstojné a bezbolestné dožití v domácím prostředí, a dostatečný vozový park je pro zajištění dostupnosti služby velmi důležitý.

V Akropolisu chtějí výtěžek sbírky použít na zakoupení speciálního lůžka, které je určeno pro program s dětmi s autistickým postižením.

Město Uherské Hradiště pořádá charitativně zaměřenou předvánoční veřejnou sbírku již od roku 2003. Je již tradicí, že peníze, které se ve sbírce vyberou, připadnou některému ze sociálních zařízení či spolku nebo organizaci, které pečují o děti a mládež.

 „Jsem rád, že občané podpořili tuto sbírku i přes zpřísněná koronavirová opatření,“ komentoval výsledek sbírky místostarosta Čestmír Bouda.

Výtěžek předvánoční sbírky byl letos, v roce výrazně poznamenaném epidemií koronaviru, srovnatelný s tím loňským, kdy se vybrala takřka stejná částka blížící se 60 tisícům. Vloni peníze připadly nízkoprahovému zařízení TULIP. Dosavadní rekord sbírky padl v roce 2017, kdy výtěžek činil takřka 71 tisíc korun. 

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz