Scházejí vám peníze na opravy bydlení? Můžete si výhodně půjčit od města!

IMG_2813.JPG S úvěrem z Fondu rozvoje bydlení, který poskytuje město Uherské Hradiště, je možné si opravit nebo rekonstruovat dům nebo byt, upravit zahradu nebo rekreační objekt. Žádosti na II. pololetí letošního roku přijímáme do 28. června.

Úvěr se poskytuje maximálně do výše 80% nákladů na opravu (do výše 500 tis. Kč) s dobou splatnosti úvěru 6 let. Úroková sazba se odvíjí od ročního PRIBORU ČNB, který je snížen v závislosti na předmětu opravy až na polovinu (aktuální úroková sazba pro úvěry na I. pololetí 2019 činila 1,11 %). Žádosti o úvěr na II. pololetí 2019 přijímá Městský úřad v Uherském Hradišti nejpozději do 28. 6. 2019 na předepsaném formuláři, který je k dispozici na ekonomickém odboru Městského úřadu v Uherském Hradišti, u Ing. Hájkové (tel. 572 525 211) nebo také na internetových stránkách www.mesto-uh.cz.

Mimo vyplněnou žádost je nutné předložit:

  • doklad o vlastnictví opravované obytné budovy nebo bytu (výpis z LV, ne starší 3 měsíců, lze požádat o jeho vystavení na podatelně městského úřadu)
  • stavební povolení, případně jiný doklad o přípustnosti opravy či rekonstrukce, vystavený stavebním úřadem
  • přehled veškerých závazků žádajícího
  • potvrzení o výši příjmu žadatele i ručitelů
  • při zajištění úvěru jinou nemovitostí výpis z LV. U úvěru od 300 tis. Kč i doklad o pojištění zastavované nemovitosti
  • zjednodušený rozpočet na prováděné práce
  • výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby)
  • prohlášení žadatele, že nemá žádné dluhy vůči městu Uh. Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu