Sčítání lidu, domů a bytů 2021

logo_scitani2021.png Vážení občané, informujeme, že na celém území ČR bude v roce 2021 uskutečněno sčítání lidu, domů a bytů. Požadované údaje budou občané poskytovat jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. 3. do 9. 4. 2021, nebo následně pomocí listinného formuláře od 17. 4 do 11. 5. 2021.

Sčítání 2021 bude probíhat ve dvou fázích:

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo to sám nezvládne.

Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

Bližší informace pro Sčítání 2021 ve Zlínském kraji najdete v přiložených odkazech a dokumentech:

Vzhledem k současné epidemické situaci dojde k výraznému omezení kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.

V případě potřeby můžete využít kontaktů: