Sčítání lidu, domů a bytů 2021

logo_scitani2021.png Vážení občané, informujeme, že na celém území ČR bude v roce 2021 uskutečněno sčítání lidu, domů a bytů. Požadované údaje budou občané poskytovat jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11.5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář, jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situaci dojde k výraznému omezení kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.

Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.

Koho se sčítání týká?

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá  taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně  provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Bližší informace i seznam konaktních míst pro Sčítání 2021 pro Zlínský kraj najdete v přiloženém dokumentu: