Sdělení obyvatelům ulice Štěpnická

Štěpnická.jpg

Vážení občané,

v souvislosti se zahájením prací na akci „Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, Štěpnice“ si dovolujeme informovat o uzavírce parkovací plochy SO 02 na ul. Štěpnická, vedle restaurace Masáro, naproti bytových domů č.p. 1163 a 1164. Na parkovací ploše dojde k výměně povrchu. 

Plocha bude uzavřena od 18. 1. 2021.

Ukončení prací se předpokládá do konce měsíce dubna.

Žádáme vás o respektování přechodného dopravního značení v dané lokalitě.

Děkujeme. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jakub Talák

T: 572 525 279
M: 605 203 071
E: Jakub.Talak@mesto-uh_cz