Sdělení starosty města rodičům

IMG_9223.JPG Vážení rodiče, stále častěji se na nás obracíte s dotazy, jak zabezpečit malé děti rouškou či jinými prostředky ochrany před nákazou koronavirem, když město Uherské Hradiště zavedlo nařízení o nošení ochranných prostředků na veřejnosti. Plně chápeme, že přimět malé dítě strpět na obličeji roušku je velmi těžké.

Proto připomínáme, že stále (přinejmenším do 24. března 2020 ) platí vládou vyhlášený zákaz volného pohybu osob, který bohužel mezi výjimkami z toho zákazu nespecifikuje (a tím tedy nedovoluje) například pobyt dětí na dětských hřištích, už vůbec ne ve větším počtu a spolu s rodiči, kteří je hlídají.

Chápeme, že je silně omezující držet po celou dobu zákazu volného pohybu osob děti doma, nicméně mezi výjimkami o volném pohybu osob je v tomto směru pouze povolený pohyb v přírodě a parcích. Přikláníme se k tendenci snižovat riziko přenosu nákazy koronavirem tím, že se na maximum omezí kumulace osob na jednom místě – kupříkladu právě nesetkáváním  se na výše uvedených dětských hřištích. 

V případě, že je neodkladné jít s dítětem do veřejných prostor a dítě nechce roušku, doporučujeme zvolit jiný vhodný způsob krytí obličeje dítěte, například šátkem či nákrčníkem. Víme, že to je těžké, ale úspěchu byste mohli dosáhnout například formou hry či právě volbou vhodného ochranného prostředku.

Stanislav Blaha

Kontakty na odpovědnou osobu

Odpovědná osoba
Fotografie kontaktu

Ing. Stanislav Blaha

T: 572 525 103
E: Stanislav.Blaha@mesto-uh_cz