Sdružení obrany spotřebitelů

Posláním Sdružení obrany spotřebitelů je především obhajoba spotřebitelských práv. Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele.

SOS

Velkým podílem je poradenská činnost, která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy. SOS připomínkuje zákony týkající se ochrany spotřebitele a upozorňuje na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů. Důležitou prioritou SOS je bezpečnost výrobků, proto se zaměřuje na dodržování bezpečnosti potravinových i nepotravinových výrobků a upozorňuje na výskyt těch nebezpečných. Soustředí se také na zprostředkovávání spotřebitelských testů tak, aby s nimi byl seznámen co nejširší okruh spotřebitelů, kteří mají zájem o kvalitní a bezpečné výrobky. SOS je otevřené občanské sdružení, které nabízí spotřebitelům možnost stát se jejich členem, a tím aktivně přispět k rozvíjení činnosti SOS. 

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ