Se začátkem nouzového stavu zasedal v Uherském Hradišti krizový štáb

IMG_9223.JPG Krizový štáb ORP Uherské Hradiště zasedl v souladu se zákonem v první den nouzového stavu, který vyhlásila Vláda ČR pro území celé České republiky od 5. října na dobu 30 dnů, přičemž současně do 18. října omezila hromadné akce, provoz služeb i škol.

Krizový štáb ORP Uherské Hradiště jsem svolal zejména z důvodu projednání realizace krizových opatření vyhlášených vládou v rámci ORP Uherské Hradiště a zmapování aktuální situace ve správním obvodu ORP Uherské Hradiště,“ uvedl starosta města Uherské Hradiště a předseda krizového štábu Ing. Stanislav Blaha.

Zástupci zdravotníků, policie a hasičů na zasedání krizového štábu informovali o aktuální situaci ve svých odvětvích a všichni apelovali na disciplinovanost občanů. 

Uherskohradišťská nemocnice v současné době podle sdělení ekonomického náměstka nemocnice, Ing. Mgr. Jaroslava Zemánka, hospitalizuje 63 pacientů pozitivních na Covid-19 (údaj je 5. 10.2020), z toho 12 pacientů je napojeno na umělou plicní ventilaci, což je 80% kapacity možností nemocnice na oddělení ARO.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje se sídlem v Uherském Hradišti apeluje na veřejnost, aby nezneužívala jejích služeb. „Velmi často vozíme do nemocnice pacienty, kteří by se mohli léčit doma, ale nechtějí sdílet domácnost s nemocnými členy domácnosti. Zahlceni jsme také případy, které výjezdy ZZS nevyžadují, příkladem mohou být velmi drobné úrazy,“ upozornil vedoucí lékař záchranky MUDr. Anton Vaňo s tím, že díky kumulaci takových výjezdů se snadno navýší nároky na přejímající personál nemocnice nad únosnou mez.

Policie České republiky konstatovala, že má zkušenost s nedodržováním nařízení vlády v desítkách případů, zejména se jednalo o nedodržení povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorech budov či nerespektování povinnosti uzavřít provozovnu ve stanoveném čase. „Důrazně apelujeme na občany, aby dodržovali veškerá aktuálně platná nařízení, mnozí lidé je berou vyloženě na lehkou váhu, někteří si odmítali nasadit roušku i přes výzvu policie,“ uvedl ředitel územního odboru PČR Uherské Hradiště plk. JUDr. Bronislav Šabršula.   

V současné době je vyhlášen Vládou ČR nouzový stav podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb. (o bezpečnosti ČR). Současně Vláda ČR svým usnesením č. 958 ze dne 30. září 2020 přijala krizová opatření. Vedle toho jsou ještě vydána plošná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.). Dále pak mimořádná opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, jako věcně a místně příslušného správního orgánu pode stejného zákona. KHS ZK nařídila specifická mimořádná opatření pro území Zlínského kraje.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu