Se začátkem nového nouzového stavu zasedal v Uherském Hradišti krizový štáb

IMG_2813.JPG Krizový štáb ORP Uherské Hradiště zasedl 1. března, v první pracovní den nouzového stavu, který vyhlásila Vláda ČR pro území celé České republiky od 27. února do 28. března. Počínaje dnem 1. března 2021 zpřísnila vláda krizová opatření týkající se volného pohybu osob, provozu maloobchodu, služeb i škol.

„Podobně jako při předchozím vyhlášení nouzového stavu jsem zasedání Krizového štábu ORP Uherské Hradiště svolal zejména proto, abychom mohli jednak reagovat na nová vládní opatření a projednat jejich realizaci v rámci ORP Uherské Hradiště, tak také abychom zmapovali aktuální situaci,“ uvedl starosta města Uherské Hradiště a předseda krizového štábu Ing. Stanislav Blaha.

Zástupci zdravotníků, policie, hasičů a také Krajské hygienické stanice Zlínského kraje na zasedání krizového štábu informovali o aktuální situaci ve svých odvětvích.

Podle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje je ve Zlínském kraji nejpříznivější situace z celé České republiky vzhledem k nárůstu pozitivních případů onemocnění Covid19, přesto i zde počty pozitivně testovaných postupně rostou. Podle ředitelky KHS ZK MUDr. Evy Sedláčkové, Ph.D. však tyto příznivé výsledky neznamenají, že by se neměla dodržovat krizová opatření. „Je zejména nutné omezit sociální kontakty a dodržovat pravidlo  3 R , tj. dezinfekce rukou, nošení roušek a ve stanovených případech  respirátorů a dodržování rozestupů,“ konstatovala Sedláčková. Upozornila ovšem také na nárůst šíření nebezpečných mutací koronaviru, jako jsou mutace britská a jihoafrická.  „Opatření, která jsou, je třeba beze zbytku dodržovat,“ řekla ředitelka krajských hygieniků.

Uherskohradišťská nemocnice se dnešním dnem dostala do kritické situace, když se naprosto vyčerpala její kapacita umělých plicních ventilací. Na jednání krizového štábu o tom informoval ekonomický náměstek nemocnice Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek. „Jedná se o naprosto zásadní moment. Jednoho pacienta už dokonce musíme překládat do Vsetína, kde je ještě malá rezerva, stejně jako je malá rezerva ještě ve Zlíně,“  uvedl Jaroslav Zemánek. Důvodem vyčerpání kapacity umělých plicních ventilací je podle něj zhoršování zdravotního stavu standardních pacientů s covidem. Z pohledu počtu nakažených covidem-19 situace v Uherskohradištské nemocnici kritická není, dnes má nemocnice 69 covidových pacientů.  „Oproti podzimu, kdy jich bylo 150, je to poměrně dobré číslo,“ podotkl náměstek. 

Policie České republiky se zaměřila zejména na včasné nastavení kontrolních mechanismů týkajících se vstupu na hranice sousedních okresů. „V současné době kontrolujeme 5 vybraných stanovišť a další hlídky jsou ve Starém Městě na železniční stanici, jako na důležitém dopravním uzlu,“ sdělil zástupce ředitele územního odboru KŘP ZK plk. Jan Miškeřík. Pole jeho slov nejde o uzávěru okresu, nýbrž o namátkové kontroly, které se budou dle potřeby přesunovat na různé lokality. K uherskohradišťským policistům se během dalších dnů připojí také 45 příslušníků Armády ČR, kteří budou vypomáhat na úseku kontrolních činností. „Nám nepřísluší hodnotit, jestli je některé vládní nařízení dobré nebo špatné, prostě je platné a my je budeme kontrolovat,“ řekl Miškeřík.  Systém je zatím nastavený tak, že policisté spíše domlouvají a informují občany. „Minimálně do středy to bude takto fungovat, potom bychom teprve přistoupili k dalším zákonným opatřením,“ upřesnil.

Městská policie Uherské Hradiště se bude v tomto období zaměřovat zejména na kontroly povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest. „Zaměřujeme se hlavně na místa, kde je větší koncentrace lidí, například na autobusové zastávky. Nyní se rovněž snažíme primárně o upozornění a domluvu, ovšem v případě opakovaných porušení nařízení se občané nevyhnou ani pokutám,“ vyjádřil se velitel Městské policie Uherské Hradiště Bc.Vlastimil Pauřík

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje se sídlem v Uherském Hradišti ani HZS ZK – územní odbor Uherské Hradiště nehlásily ve svých činnostech žádné podstatné změny, ani ohrožení své akceschopnosti vzhledem k úbytku personálu.

V souladu s příslušným rozhodnutím Vlády ČR jsou uzavřeny mateřské školy, tedy i ty, jejichž zřizovatelem je město Uherské Hradiště. Od pondělí 1. března 2021 město Uherské Hradiště zajišťuje nezbytnou péči pro děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vymezených skupin zaměstnavatelů. Hlídání dětí je zajištěno v objektu Mateřské školy, Husova č. p. 838, Uherské Hradiště. Každý rodič je povinen doložit potvrzení od svého zaměstnavatele, kterým se prokáže, že je zaměstnancem některého z definované skupiny zaměstnavatelů (policie, hasiči, zdravotníci atd.). Jednotlivé budovy objektu MŠ Husova jsou označeny tak, aby bylo patrné, do které z nich může rodič své dítě zavést. Rodiče své děti mohou přivádět od 6.00 hodin, provoz je zabezpečen do 19.00 hodin.

Z rozhodnutí vlády jsou uzavřeny také všechny základní školy,  tedy i ty, jejichž zřizovatelem je město Uherské Hradiště. Základní školy jsou uzavřeny  i pro žáky prvních a druhých ročníků, kteří ještě do pátku 26. 2. 2021 do škol k prezenční výuce docházeli. Pro děti plnící povinnou školní docházku (do věku 10 let), jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci některé z vymezených skupin zaměstnavatelů, fungují určené základní školy – ZŠ UNESCO a ZŠ Za Alejí. 

Dětská hřiště:  Vzhledem k tomu, že většina dětských hřišť v Uherském Hradišti se nachází ve veřejném prostoru bez možnost uzamčení, nebudou dětská hřiště ve městě uzavřena. Hřiště budou opatřena informačními tabulemi s upozorněním na dodržování zásad plynoucích z aktuálních vládních krizových opatření.  

Testování zaměstnanců Městského úřadu Uherské Hradiště:  Zaměstnanci města Uherské Hradiště mají od 25. února možnost nechat se 2x týdně testovat antigenními testy na přítomnost koronaviru. Město tak chce přispět k prevenci šíření onemocnění covid-19 a k vyšší bezpečnosti klientů městského úřadu.

 

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz